สธ.ยังไม่เคาะถอนกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด ระบุถ้าจะยกเลิกต้องชงสภาแก้พรบ.

วันที่ 13 ก.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภก.ประพนธ์ อางตระกูล ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด อย. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ยังไม่มีมติให้นำพืชกระท่อมออกจากบัญชีสารเสพติด เนื่องจากยังไม่ได้รับหนังสือเพื่อขอให้พิจารณาจากกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็น ทางการ จึงยังคงต้องรอหนังสือจากกระทรวงยุติธรรมต่อไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะทำงานล่วงหน้า โดยได้ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาควบคุมพืชกระท่อม ที่ตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อปี 2555 ทำหน้าที่ศึกษาผลดีผลเสียล่วงหน้าไปก่อน โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญอีกสามหน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กรมสุขภาพจิต และกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วย นอกจากนี้ อย.จะเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง ด้านการปกครอง ด้านสังคม ด้านจิตวิทยา และแพทย์ เข้ามาให้ข้อมูลเพอ่มเติมในการประชุมแต่ละครั้งอีกด้วย

ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด กล่าวอีกว่า ประเด็นที่ยังต้องพิจารณา ได้แก่ หากนำกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติด โดยไม่มีการควบคุม จะต้องพิจารณาว่าผลกระทบจะเป็นอย่างไรบ้าง และมีมาตรการควบคุมวิธีใด นอกจากนี้ พืชกระท่อมยังอยู่ในพรบ.ยาเสพติดให้โทษ ซึ่งหากจะยกเลิกจากการเป็นยาเสพติด จะต้องแก้ไขพรบ. และต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา ทั้งนี้ หากผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าควรยกเลิก คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ สามารถทำหน้าที่ได้เพียงเสนอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแก้ไขกฎกระทรวง เพื่อให้ผ่อนปรนวิธีการควบคุมพืชกระท่อมเท่านั้น

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…